Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Phòng Hỗ Trợ Khách Hàng"

Phòng Hỗ Trợ Khách Hàng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Phòng Hỗ Trợ Khách Hàng.

Hỗ trợ lãi suất ?

<strong>Hỗ</strong> <strong>trợ</strong> lãi suất ?
Ngân hàng chúng tôi đã thực hiện hỗ trợ lãi suất cho 01 khoản vay mua ngoại tệ nhập khẩu lô hàng

Kỹ năng của luật sư trong vụ việc hỗ trợ khách hàng khởi kiện tranh chấp đất đai ra tòa án

Kỹ năng của luật sư trong vụ việc <strong>hỗ</strong> <strong>trợ</strong> <strong>khách</strong> <strong>hàng</strong> khởi kiện tranh chấp đất đai ra tòa án
Trong mọi chế độ, mọi thời kỹ của xã hội đều cho thấy một thực tế: đất đai là một tài sản quý giá nhất của mọi cá nhân, tổ chức. Hậu quả của việc xung đột về tranh chấp đất đai đều rất phức tạp và khốc liệt, có những vụ việc kéo dài hành nhiều năm mà vần không được giải quyết, có nhũng trường họp còn gây ra mâu thuẫn nghiêm trọng dẫn đến những hậu quả khôn lường. Các vụ kiên tụng khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai chiếm đại đa số trong các vụ việc dân sự mà tòa án và các cấp có thẩm quyền