Luat Minh Khue

phương án bồi thường

phương án bồi thường - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về phương án bồi thường

UBND xã có thẩm quyền thu hồi đất trong trường hợp nào?

UBND xã có thẩm quyền thu hồi đất trong trường hợp nào?
Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thu hồi đất thì nhận tiền bồi thường như thế nào?

Thu hồi đất thì nhận tiền bồi thường như thế nào?
Thưa luật sư! Năm 2010 nhà nước có thu hồi của gia đình tôi gần 250m2 đất ở. Năm 2015 dự án tiếp tục được triển khai. Gia đình tôi chưa được nhận tiền đền bù đất của năm 2010, Hiện nay gia đình tôi có được đền bù theo giá đất của năm 2015 hay không? Lỗi này không thuộc về gia đình chúng tôi mà thuộc về chủ đầu tư. Việc đền bù áp giá theo luật đất đai năm 2003 hay năm 2013 và theo NĐ nào của chính phủ. Tôi xin cảm ơn!

Việc huyện lập phương án bồi thường đất ở gần đường cao tốc có đúng quy định của nhà nước không?

Việc huyện lập phương án bồi thường đất ở gần đường cao tốc có đúng quy định của nhà nước không?
Thưa luật sư, Nhà em nằm trong diện giải phóng mặt bằng đường cao tốc hạ long-vân đồn.diện tích nhà nước thu hồi là hơn 378m² trong đó có 16m² đất nhà ở.trên đất nhà ở em có lợp mái tôn lạnh là 131m² đây là ở sân.tất cả vật kiến trúc đều kiểm đếm hết nhưng khi lập phương án bồi thường thì không có phương án bồi thường nhà ở mà chỉ bồi thường có 42m2 tôn lạnh cùng với cây cối hoa màu trên đất vườn tạp.

Phương án bồi thường sai người dân có được bồi thường ?

Phương án bồi thường sai người dân có được bồi thường ?
Thưa Luật sư! Nhà tôi rơi vào dự án nên năm 2014 UBND huyện thu hồi đất và tài sản trên đất, ngày 31/12/2014 ban hành quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tôi kiểm lại phương án bồi thường, hỗ trợ sai và thiếu so với quy định hiện hành nên làm đơn khiếu nại một số nội dung.