Luat Minh Khue

phương thức tử hình

phương thức tử hình - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về phương thức tử hình

Án tử hình thực hiện như thế nào ?

Án tử hình thực hiện như thế nào ?
Luật Thi hành án hình sự đang được Quốc Hội chuẩn bị thông qua. Đây là lần đầu tiên nước ta có một bộ luật chính thức việc thi hành án hình sự - tức là về trình tự, thủ tục thi hành các bản án hình sự đối với những tội phạm. Bài viết này giới thiệu dự thảo về việc thi hành án tử hình đối với những người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, bị kết án tử hình.