Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "phần tài sản trên đất"

phần tài sản trên đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phần tài sản trên đất.

Bố mẹ có được tách thửa khi con không đồng ý hay không ?

Bố mẹ có được tách thửa khi con không đồng ý hay không ?
Thưa luật sư, tôi có câu hỏi cần luật sư tư vấn như sau :Năm 2007 ông nội tôi có cho bố tôi mảnh đất để làm nhà, bố tôi đã mất năm 2008 , hiện nay tôi đang ở nhà đó .mảnh đất này vẫn là quyền sử dụng đất của ông nội tôi , ông tôi vẫn còn sống và trên mảnh đất ông tôi đứng tên có đất ,nhà của chú tôi và đất nhà của tôi, nay tôi và ông nội tôi đồng ý để tách sổ đỏ đất ra làm 2 ( của chú tôi 1 nửa và của tôi 1 nửa) nhưng chú tôi không đồng ý.