Luat Minh Khue

phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Tư vấn hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo ?

Tư vấn hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo ?
Thưa Luật sư! Tôi có câu hỏi cần tư vấn. Tôi bắt đầu giảng dạy ở 1 trường THCS từ tháng 01/9/1998 đến tháng 01/3/1999 tôi hết tập sự chuyển sang biên chế chính thức. Tôi giảng dạy ở trường đó đến hết tháng 02/2011.