Luat Minh Khue

phụ cấp thâm niên nhà giáo

phụ cấp thâm niên nhà giáo - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về phụ cấp thâm niên nhà giáo

Tính thâm niên nhà giáo khi học tập ở nước ngoài theo quy định pháp luật ?

Tính thâm niên nhà giáo khi học tập ở nước ngoài theo quy định pháp luật ?
Thưa luật sư công ty luật Minh Khuê. Từ tháng 7/1997 có quyết định hết thời gian tập sự và đến 9/2011 tôi được cử đi học tập Nghiên cứu sinh tại Trung quốc đến tháng 7/2015, trong thời gian đi học được hưởng 40% mức lương cơ bản (có phụ cấp lãnh đạo 0,8). (Tổng thời gian 7/1995- 12/2015 là 20 năm 6 tháng đã tham gia đóng bảo hiểm).

Tư vấn mức hưởng hệ số lương và phụ cấp thâm niên của giáo viên mầm non ?

Tư vấn mức hưởng hệ số lương và phụ cấp thâm niên của giáo viên mầm non ?
Kính chào Công ty luật Minh Khuê ! Tôi là giáo viên mầm non. Vào ngành 1/1/1994, tôi có tham gia đóng bảo hiểm từ 1/1/1995. Tháng 12/2000 tôi có bằng tốt nghiệp Trung học sư phạm mầm non, đến 01/11/2013 tôi được đặc cách viên chức theo mã ngạch 15.115 xếp lương bậc 7 hệ số 3.06 kể từ ngày 01/11/2013, thời gian nâng bậc lần sau là 01/07/2013.