Luat Minh Khue

phục vụ quân ngũ

phục vụ quân ngũ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về phục vụ quân ngũ

Cách tính lương hưu cho người có thời gian phục vụ trong quân ngũ ?

Cách tính lương hưu cho người có thời gian phục vụ trong quân ngũ ?
Tôi tham gia quân đội từ năm 1979 đến năm 1986, sau đó về phục viên. Khi vào miền nam làm kinh tế tôi tham gia công tác tại Đồng Nai từ năm 1998 đến 2014. Tôi được cộng nối thời gian trong quân đội để BHXH. Do sức khỏe yếu nên tôi được nghỉ hưu sớm. Tôi có được tính trợ cấp thâm niên trong thời gian quân đội để tính lương hưu hay không?