Luật sư tư vấn về chủ đề "phạt hợp đồng"

phạt hợp đồng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phạt hợp đồng.

Các mức phạt vi phạm trong hợp đồng xây dựng?

Các mức phạt vi phạm trong hợp đồng xây dựng?
Trong hợp đồng về việc giao nhận thực hiện công tác thi công của công ty tôi có điều khoản bên dưới, Luật sư cho tôi hỏi điều khoản cũng như các mức phạt vi phạm hợp đồng có phù hợp với quy định của pháp luật xây dựng không?