Luat Minh Khue

phá sản hợp tác xã

phá sản hợp tác xã - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về phá sản hợp tác xã

Tư vấn thủ tục phá sản Hợp tác xã ?

Tư vấn thủ tục phá sản Hợp tác xã ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Cho hỏi khi Hợp tác xã phá sản, thì tài sản không chia sẽ giao lại cho chính quyền địa phương, nhưng chính quyền địa phương là cấp xã hay cấp huyện.