Luật sư tư vấn về chủ đề "Phạm Duy Nghĩa"

Phạm Duy Nghĩa | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Phạm Duy Nghĩa.

Gia tài 60 năm Luật học

Gia tài 60 năm Luật học
"Từ năm Ất Dậu 1945 đến năm Ất Dậu 2005, 60 năm đã trôi qua. Tan rồi hợp, một giới luật học mới nhen nhúm tái hình thành từ gần ba thập kỷ nay.