Luật sư tư vấn về chủ đề "phạm tội"

phạm tội | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phạm tội.

Sự khác nhau giữa chủ thể của tội phạm và nhân thân người phạm tội

Sự khác nhau giữa chủ thể của tội phạm và nhân thân người phạm tội
Chủ thể của tội phạm là cá nhân: phải là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo luật định (ngoài ra, trong một số trường hợp cụ thể chủ thể của tội phạm còn có một số dấu hiệu bổ sung đặc biệt do quy phạm pháp luật hình sự tương ứng quy định).

Lú luận về động cơ phạm tội trong vụ án hình sự ?

Lú luận về động cơ phạm tội trong vụ án hình sự ?
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường và sự toàn cầu hóa mọi mặt của đời sống xã hội, tình hình tội phạm ở Việt Nam và trên thế giới ngày càng gia tăng cả về số lượng và mức độ phức tạp. Vậy, tội phạm từ đâu mà có? Tìm hiểu về động cơ phạm tội ta sẽ trả lời được câu hỏi trên.

Cách hiểu "phạm nhiều tội" trong lịch sử pháp luật hình sự nước ta

Cách hiểu "phạm nhiều tội" trong lịch sử pháp luật hình sự nước ta
Chế định nhiều tội phạm có 03 hình thức biểu hiện đó là: phạm nhiều tội, phạm tội nhiều lần và tái phạm, tái phạm nguy hiểm. Phạm nhiều tội là một trong những hình thức biểu hiện của chế định nhiều tội phạm. Pháp luật hình sự nước ta quy định về phạm nhiều tội như thế nào?

Pháp nhân thương mại phạm tội theo quy định của Bộ luật hình sự hiện hành

Pháp nhân thương mại phạm tội theo quy định của Bộ luật hình sự hiện hành
Xử lý hình sự đối với pháp nhân thương mại bắt đầu được quy định tại pháp luật hình sự. Vậy áp dụng những quy định nào của Bộ luật Hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội? Pháp nhân thương mại phải đạt những điều kiện gì và phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại như thế nào?

Trường hợp tha tù trước thời hạn có điều kiện

Trường hợp tha tù trước thời hạn có điều kiện
Tha tù trước thời hạn có điều kiện là chế định áp dụng đối với những phạm nhân đủ điều kiện, có quyết định của Tòa án không cần buộc họ phải tiếp tục chấp hành án phạt tù tại cơ sở giam giữ... Vậy tha tù trước thời hạn có điều kiện là như thế nào? Điều kiện để áp dụng và ý nghĩa...

Hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi pham tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi pham tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Hiệu lực của Bộ luật hình sự Việt Nam phân chia hiệu lực thành hai loại: Hiệu lực theo lãnh thổ và hiệu lực theo thời gian. Vậy hiệu lực pháp luật là gì? Hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như thế nào?

Tình huống phạm tội là gì ? Vai trò của tình huống trong cơ chế hình thành hành vi phạm tội

Tình huống phạm tội là gì ? Vai trò của tình huống trong cơ chế hình thành hành vi phạm tội
Nghiên cứu tình huống phạm tội trong tội phạm học là một trong những nội dung cơ bản. Vậy, dưới góc nhìn của tội phạm học thì tình huống phạm tội được hiểu như thế nào ? Vai trò của nghiên cứu tình huống trong tội phạm học là gì ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được phân tích cụ thể: