Luat Minh Khue

Phân biệt above

Phân biệt above - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Phân biệt above

Phân biệt above và over

Phân biệt above và over
Above và over đều là giới từ, chúng giống nhau về mặt ý nghĩa nhưng cách sử dụng lại khác nhau. Một số ví dụ sau đây sẽ giúp bạn phân biệt được hai giới từ này.