Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Phan Biet Help"

Phan Biet Help | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Phan Biet Help.

[HELP] Cần tư vấn về bồi thường buộc thôi việc NLĐ

[<strong>HELP</strong>] Cần tư vấn về bồi thường buộc thôi việc NLĐ
Xin chào luật minh khuê,tôi làm ở công ty này từ 04/02/2017 đến 07/02/2018. Không có hợp đồng laođộng, không đóng bhxh. Gần đây tôi được giám đốc gợi ý thôi việc sau tết âmlịch (22/02/2018) vì lý do cắt giảm nhân sự, thay đổi cơ cấu công ty.