Luật sư tư vấn về chủ đề "chia di sản thừa kế"

chia di sản thừa kế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chia di sản thừa kế.

Cô không đồng ý, cháu co được hưởng di sản thừa kế?

Cô không đồng ý, cháu co được hưởng di sản thừa kế?
Thừa kế thế vị được áp dụng khi nào? Bố mẹ mất trước lúc ông bà mất có được hưởng phần di sản của bố mẹ đáng ra được hưởng hay không? Hãy cũng tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm thông tin. Bài viết được biên tập bởi Luật Minh Khuê

Các con có quyền thừa kế khi bố mẹ mua nhà sở hữu nhà nước ?

Các con có quyền thừa kế khi bố mẹ mua nhà sở hữu nhà nước ?
Mua nhà theo chính sách bán thanh lý tài sản thuộc sở hữu nhà nước (theo nghị định 61), thì quyền thừa kế của các con có bị ảnh hưởng gì không ? Cách thức phân chia tài sản thừa kế theo di chúc là gì ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Đất nằm trong quy hoạch có khai nhận di sản thừa kế được không ? Thủ tục nhận tài sản thừa kế

Đất nằm trong quy hoạch có khai nhận di sản thừa kế được không ? Thủ tục nhận tài sản thừa kế
Hướng dẫn thủ tục đăng ký khai nhận di sản thừa kế ? Đất nằm trong quy hoạch có được chia thừa kế ? Hướng dẫn thủ tục đăng ký khai nhận di sản thừa kế ? Thủ tục sang tên tài sản thừa kế là đất đai ? Con nuôi có được quyền thừa kế tài sản ? ... Sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Thừa kế là gì ? Quy định pháp luật về thừa kế

Thừa kế là gì ? Quy định pháp luật về thừa kế
Khái niệm thừa kế theo quy định của pháp luật Việt Nam được hiểu như thế nào ? Có các dạng phân chia tài sản thừa kế như thế nào ? Cách thức phân chia tài sản thừa kế là đất đai, nhà ở ... cho những người có quyền thừa kế sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Diện thừa kế là gì ? Cách phân chia tài sản thừa kế cho những người thuộc diện thừa kế hợp pháp ?

Diện thừa kế là gì ? Cách phân chia tài sản thừa kế cho những người thuộc diện thừa kế hợp pháp ?
Khái niệm về diện thừa kế được hiểu như thế nào ? Cách xác định đối tượng thuộc diện thừa kế hợp pháp theo quy định của pháp luật ? Phân chia tài sản thừa kế có những người thuộc diện thừa kế hợp pháp ? ... và các vướng mắc pháp lý thực tế liên quan đến chia thừa kế sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Quy định về ủy quyền với người Việt đang sống ở nước ngoài ? Cách làm giấy ủy quyền hợp pháp ?

Người Việt nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài có được ủy quyền cho người thân ở trong nước xác minh các thông tin về hộ tịch, giấy tờ liên quan đến chồng, con mình hay không ? Quy định ...