Luật sư tư vấn về chủ đề "chia di sản thừa kế"

chia di sản thừa kế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chia di sản thừa kế.

Chồng chết không có di chúc thì chia tài sản chung như thế nào?

Chồng chết không có di chúc thì chia tài sản chung như thế nào?
Tài sản chung của vợ chồng sẽ được chia như thế nào khi chồng hoặc vợ mất và việc chia tài sản thừa kế khi chồng mất được chia như thế nào? Là một trong những câu hỏi mà chúng tôi thường xuyên nhận được từ khách hàng, dưới đây là một tình huống thực thế về chủ đề này:

Mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế mới nhất năm 2022

Mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế mới nhất năm 2022
Người được quyền thừa kế tài sản theo di chúc hoặc theo pháp luật có quyền từ chối nhận di sản thừa kế theo quy định mới nhất của pháp luật dân sự Việt Nam. Luật sư tư vấn xác lập mẫu văn bản, thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế theo quy định pháp luật hiện nay:

Quy định của pháp luật về di chúc, di sản, thừa kế tài sản

Quy định của pháp luật về di chúc, di sản, thừa kế tài sản
Di sản thừa kế được chia như thế nào ? Quyền để lại tài sản theo di chúc ? Chia thừa kế tài sản theo quy định pháp luật ? ... và một số vướng mắc pháp lý khác liên quan đến phân chia di sản thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Mẫu văn bản khai nhận di sản thừa kế mới nhất năm 2022

Mẫu văn bản khai nhận di sản thừa kế mới nhất năm 2022
Luật sư Minh Khuê hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng khai nhận di sản mới nhất hiện nay, có công chứng, chứng thực của văn phòng công chứng và tư vấn quy trình, thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc một cách hợp pháp:

Chia di sản thừa kế khi có di chúc hoặc không có di chúc ?

Chia di sản thừa kế khi có di chúc hoặc không có di chúc ?
Cách chia di sản thừa kế theo di chúc ? Phân chia di sản thừa kế không có di chúc? Chia di sản thừa kế theo pháp luật như thế nào cho đúng ? ... Luật Minh Khuê giải đáp các thắc mắc về việc chia di sản thừa kế và các vấn đề liên quan:

Quy định về thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế ?

Quy định về thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế ?
Di sản thừa kế là phần tài sản đã được người mất định đoạt chia lại cho một ai đó theo di chúc hoặc theo pháp luật, việc để lại di sản thừa kế cho một người được coi là hành vi pháp lý đơn phương, do vậy, người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản thừa kế đối với phần tài sản mà mình được nhận.

Phân chia di sản thừa kế theo quy định của pháp luật hiện nay

Phân chia di sản thừa kế theo quy định của pháp luật hiện nay
Sau khi xác định được di sản thừa kế và xác định được người hưởng di sản mới có thể tiến hành phân chia di sản. Theo quy định của pháp luật thì sau khi có thông báo về việc mở thừa kế hoặc di chúc được công bố thì những người hưởng di sản có thể họp mặt để phân chia di sản thừa kế

Tỉ lệ chia di sản thừa kế theo quy định của pháp luật ?

Tỉ lệ chia di sản thừa kế theo quy định của pháp luật ?
Phân chia di sản thừa kế phải dựa trên quy định của pháp luật dân sự, theo luật tài sản thừa kế sẽ phân chia theo di chúc hoặc phân chia theo pháp luật dựa trên các hàng thừa kế. Luật sư tư vấn và giải đáp một số câu hỏi liên quan:

Chia di sản thừa kế như thế nào ? Cách xác định người hưởng di sản thừa kế ?

Chia di sản thừa kế như thế nào ? Cách xác định người hưởng di sản thừa kế ?
Chia di sản thừa kế là một nội dung trong chế định thừa kế của Bộ luật dân sự Việt Nam qua các thời kỳ. Bộ luật dân sự năm 2015 ra đời trên cơ sở kế thừa các quy định của Pháp lệnh thừa kế, Bộ luật dân sự năm 1995, Bộ luật dân sự năm 2005. Luật sư tư vấn và ải đáp một số vướn mắc liên quan:

Thừa kế thế vị là gì ? Cách xác định người được hưởng thừa kế thế vị ?

Thừa kế thế vị là gì ? Cách xác định người được hưởng thừa kế thế vị ?
Theo nguyên tắc chung, người thừa kế là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế. Tuy nhiên pháp luật thừa kế nước ta còn quy định trường hợp khi con của người để lại di sản chết trước người để lại di sản thì cháu của người đó được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ cháu được hưởng nếu còn sống.

Thừa kế là gì ? Quy định pháp luật về thừa kế

Thừa kế là gì ? Quy định pháp luật về thừa kế
Khái niệm thừa kế theo quy định của pháp luật Việt Nam được hiểu như thế nào ? Có các dạng phân chia tài sản thừa kế như thế nào ? Cách thức phân chia tài sản thừa kế là đất đai, nhà ở ... cho những người có quyền thừa kế sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Thời hạn niêm yết văn bản yêu cầu công chứng phân chia di sản thừa kế của nười đã mất là bao lâu ?

Thời hạn niêm yết văn bản yêu cầu công chứng phân chia di sản thừa kế của nười đã mất là bao lâu ?
Cách chia di sản thừa kế khi chồng mất ? Thời hạn niêm yết văn bản phân chia di sản thừa kế ? Cách thức xác định phân chia di sản thừa kế ? ... Luật Minh Khuê tư vấn cách thức xác định di sản thừa kế, và cách phân chia cho những người thuộc diện thừa kế theo quy định của pháp luật hiện nay: