Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "phân chia di sản thừa kế đất đai"

phân chia di sản thừa kế đất đai | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phân chia di sản thừa kế đất đai.

Tư vấn về tranh chấp phân chia di sản thừa kế là đất đai ?

Tư vấn về tranh chấp phân chia di sản thừa kế là đất đai ?
Ông bà Ngoại Tôi sau khi mất năm 1973 có để lại 1 thửa đất 1000m2 (Không có di chúc). Ông bà có 2 nguoi con gái. Người con gái đầu sống trên thửa đất đó và được chính quyền địa phương cấp sổ đỏ 1996 (không biết căn cứ vào qui định nào được cấp). Người con gái thứ 2 ở xa không hay biết về việc cấp sổ đỏ này. Hiện nay người con gái đầu đã qua đời và các con của Bà đã làm thủ tục thừa kế và đang chuyển nhượng thửa đất.