Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "phần mềm hỗ trợ kê khai"

phần mềm hỗ trợ kê khai | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phần mềm hỗ trợ kê khai.

Khai bổ sung Thuế GTGT trên phần mềm hỗ trợ kê khai?

Khai bổ sung Thuế GTGT trên phần mềm hỗ trợ kê khai?
Thưa luật sư. Câu trả lời tôi đã đọc, nhưng kỳ khai quý thì 31/7 hết hạn nhưng vì là ngày chủ nhật nên chúng tôi được gia hạn đến 1/8. 15/8 vẫn khai vào tờ khai chính thức được thì có được cơ quan thuế chấp nhận không ạ? Ngày 1/8/2016 tôi có nộp tờ khai 02-GTGT cho cục Thuế tỉnh Thái Nguyên (chưa đề nghị hoàn khai trên tờ khai) và ngày 15/8 công ty phát hiện 1 lượng hóa đơn đầu vào còn bỏ xót nên đã tiến hành lập tờ khai bổ sung, ghi tăng trực tiếp trên chỉ tiêu 22-23 và đồng thời đề nghị dừng hoàn trên chỉ tiêu 30. Tôi đã tổng hợp KHBS trên phần mềm HTKK và gửi cục Thuế.