Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "phần mềm ứng dụng"

phần mềm ứng dụng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phần mềm ứng dụng.

Công ty cổ phần phần mềm truyền thông quốc tế ICOMSOFT

Công ty cổ phần phần mềm truyền thông quốc tế ICOMSOFT
Công ty cổ phần phần mềm truyền thông quốc tế ICOMSOFT là một công ty đã hoạt động 8 năm chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và các dịch vụ liên quan đến máy vi tính như: Tư vấn, thiết kế phần mềm tin học; Cung cấp dịch vụ mạng máy tính, mạng viễn thông; Tư vấn lập các chương trình phần mềm ứng dụng có khả năng áp dụng phổ biến theo yêu cầu của Qúy khách hàng.