Luật sư tư vấn về chủ đề "phán quyết hành chính"

phán quyết hành chính | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phán quyết hành chính.

Cơ chế bảo đảm các phán quyết hành chính

Cơ chế bảo đảm các phán quyết hành chính
Nâng cao hơn nữa chất lượng xét xử đối với các vụ án hành chính, xét xử công tâm, vô tư, khách quan, thể hiện tính thuyết phục cao, nhằm bảo đảm cho bản án, quyết định được thực thi trên thực tế .