Luat Minh Khue

phân tích báo cáo

phân tích báo cáo - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về phân tích báo cáo

Hạn chế của phân tích Báo cáo tài chính

Hạn chế của phân tích Báo cáo tài chính
Lạm phát có thể ảnh hưởng và làm sai lệch thông tin tài chính được ghi nhận trên các báo  cáo tài chính khiến việc tính toán và phân tích trở nên sai lệch. Chẳng hạn như lạm phát sẽ gây ảnh hưởng đến giá trị của dòng tiền tại một, làm cho dòng tiền ở các năm khác nhau sẽ có một thời giá tiền tệ khác nhau. Điều này làm cho việc so sánh, phân tích số liệu giữa các năm có sự sai lệch.