Luật sư tư vấn về chủ đề "phân tích I-O"

phân tích I-O | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phân tích I-O.

Nhà phân tích (ANALYST) là gì? Quy định về nhà phân tíc?

Nhà phân tích (ANALYST) là gì? Quy định về nhà phân tíc?
Nhà phân tích là một người được đào tạo chuyên môn điều tra tất cả các dữ kiện liên quan đến chứng khoán hoặc ngành kinh doanh và đưa ra kết luận đáng tin cậy về các giá trị của nó, có thể giúp nhà đầu tư thực thụ hoặc tiềm năng đi đến quyết định sẽ nên làm gì.

Thay đổi cấu trúc kinh tế ở Việt Nam - Cách tiếp cận, phân tích I-O

Thay đổi cấu trúc kinh tế ở Việt Nam - Cách tiếp cận, phân tích I-O
Trong nghiên cứu này, chúng tôi phân tích thay đổi cấu trúc và nguồn tăng trưởng công nghiệp ở Việt Nam thời kỳ 1989 – 2005 bằng việc sử dụng các bảng vào ra (I-O) của Việt Nam năm 1989, 1996, 2000 do Tổng cục Thống kê công bố và bảng I-O mới nhất do nhóm tư vấn chính sách Bộ Tài chính xây dựng vào năm 2005.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook