Luat Minh Khue

phân tích pháp luật

phân tích pháp luật - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về phân tích pháp luật

Hàng rào kỹ thuật hay hàng rào hành chính

Hàng rào kỹ thuật hay hàng rào hành chính
“Hành chính”, cụm từ đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân Việt Nam theo một chiều hướng không lấy gì làm tự hào với suy nghĩ “hành là chính”. Trước đây, sự chồng chéo trong thủ tục hành chính đã làm nản lòng không ít nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài.