Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "pháp điển hóa"

pháp điển hóa | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề pháp điển hóa.

Pháp điển hóa là gì? Các hình thức pháp điển hóa và lợi ích

Pháp điển hóa là gì? Các hình thức pháp điển hóa và lợi ích
Pháp điển hóa là hình thức hệ thống hoá pháp luật trong đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tập hợp, sắp xếp các quy phạm pháp luật, các chế định luật, các văn bản quy phạm pháp luật trong ngành luật theo trình tự nhất định, loại bỏ những mâu thuẫn chồng chéo, các quy định lỗi thời và bổ sung những quy định mới, từ đó, ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới trên cơ sở kế thừa và phát triển các quy phạm pháp luật cũ mà điển hình là các bộ luật - pháp điển.

Quan niệm về pháp điển hóa hệ thống quy phạm pháp luật

Quan niệm về pháp điển hóa hệ thống quy phạm pháp luật
Bài viết này sẽ đề cập đến một số nội dung sau: Quan điểm của các nước trên thế giới về pháp điển hóa; Phân loại pháp điển hóa; Điểm chung của các quan điểm về pháp điển hóa; Một số quan điểm về hệ thống hóa, pháp điển hóa ở Việt Nam

Vai trò, ý nghĩa của pháp điển hóa hệ thống quy phạm pháp luật

Vai trò, ý nghĩa của pháp điển hóa hệ thống quy phạm pháp luật
Hệ thống hóa pháp luật là Hoạt động nhằm sắp xếp, hoàn thiện các quy phạm pháp luật, văn bản pháp luật, chấn chỉnh thành hệ thống có sự thống nhất nội tại theo một trình tự nhất định. Hệ thống hóa pháp luật có hai dạng là tập hợp hóa và pháp điển hóa

Tổng quan về pháp điển hóa ở một số nước trên thế giới

Tổng quan về pháp điển hóa ở một số nước trên thế giới
Không chỉ ở Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới cũng tiến hành pháp điển hóa pháp luật. Sau đây Luật Minh Khuê sẽ giới thiệu về pháp điển hóa ở một số nước trên thế giới như: Cộng hòa Pháp; Cộng hòa Liên bang Đức; Hoa Kỳ; Canada; Singapore

Lịch sử và qui định pháp điển hóa ở Hòa Kỳ

Lịch sử và qui định pháp điển hóa ở Hòa Kỳ
Ý tưởng pháp điển hóa có từ lâu đời ở châu Âu. Nhiều đế vương La Mã đã có ý tưởng đưa ra những bộ pháp điển (như Hoàng đế Justinian, năm 525 sau Công nguyên). Lúc này, việc tập hợp mang tính chất hệ thống hóa, nghĩa là tập hợp vào một cuốn sách toàn bộ các văn bản theo trình tự thời gian, từ văn bản được ban hành sớm nhất rồi đến các văn bản được ban hành gần nhất.

Kinh nghiệm pháp điển hóa của Canada và những bài học cho Việt Nam

Kinh nghiệm pháp điển hóa của Canada và những bài học cho Việt Nam
Canada là quốc gia lớn thứ hai trên thế giới với lãnh thổ trải dài từ Đại Tây Dương ở phía đông sang Thái Bình Dương ở phía tây. Hoạt động pháp điển hóa của quốc gia này diễn ra như thế nào? Việt Nam có thể học hỏi được gì? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu

Pháp điển hóa giai đoạn từ năm 1980 đến năm 1992 ở Việt nam

Pháp điển hóa giai đoạn từ năm 1980 đến năm 1992 ở Việt nam
Trong giai đoạn 1980 đến năm 1992 việc ban hành các bộ luật mang tính tổng kết, kế thừa và phát triển các quy phạm pháp luật trong từng lĩnh vực trong nhiều chục năm trước đó đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong hoạt động pháp điển hóa ở Việt Nam

Pháp điển hóa giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1959

Pháp điển hóa giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1959
Ở Việt Nam, việc hệ thống hóa, pháp điển hóa pháp luật đã được coi như một truyền thống lâu đời, tồn tại cùng với lịch sử phát triển của dân tộc. Vậy những năm 1945 đến năm 1959, quá trình pháp điển hóa ở Việt Nam diễn ra như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu

Kinh nghiệm pháp điển hóa của Cộng hòa Liên bang Đức

Kinh nghiệm pháp điển hóa của Cộng hòa Liên bang Đức
Bài viết dưới đây sẽ đề cập đến vấn đề "Kinh nghiệm pháp điển hóa của Cộng hòa Liên bang Đức". Tại Cộng hòa Liên bang Đức, hoạt động pháp điển hóa diễn ra như thế nào? Việt Nam có thể học hỏi được gì từ hoạt động pháp điển của Đức? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu

Cơ quan thực hiện pháp điển hóa tại Việt Nam

Cơ quan thực hiện pháp điển hóa tại Việt Nam
Để pháp điển hóa thành công, phải tiến hành pháp điển hóa đồng bộ tại tất cả các cơ quan ban hành văn bản dưới sự chỉ đạo chung, thống nhất của một cơ quan có thẩm quyền và phải ấn định thời hạn hoàn thành. Vậy cơ quan nào có thẩm quyền pháp điển hóa? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng