Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "pháp luật chứng khoán"

pháp luật chứng khoán | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề pháp luật chứng khoán.

10 năm hoạt động thị trường chứng khoán Việt nam và định hướng chiến lược giai đoạn 2010 - 2020

10 năm hoạt động thị trường chứng khoán Việt nam và định hướng chiến lược giai đoạn 2010 - 2020
10 năm – một chặng đường…Thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCKVN) chính thức đi vào hoạt động vào năm 2000 với việc vận hành sàn giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM vào ngày 20/7/2000 và SGDCK Hà Nội vào ngày 8/3/2005 (trước đó các SGDCK hoạt động với mô hình là các Trung tâm Giao dịch chứng khoán và tổ chức dưới hình thức đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

Giao dịch chứng khoán.

Giao dịch chứng khoán.
Hoạt động mua bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán có thể diễn ra trên thị trường tập trung (Trung tâm giao dịch chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán) và thị trường phi tập trung.

Báo cáo của ủy ban chứng khoán nhà nước, Bộ tài chính về kinh nghiệm quốc tế trong pháp luật chứng khoán

Báo cáo của ủy ban chứng khoán nhà nước, Bộ tài chính về kinh nghiệm quốc tế trong pháp luật chứng khoán
Trong trường hợp một đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu của một công ty đại chúng được thực hiện thông qua việc chào bán cho ít hơn 300 người mua cá nhân, công ty này phải có được sự chấp thuận cho giao dịch nơi công chúng các cổ phiếu phát hành để thực hiện quyền của các trái chủ có được từ các trái phiếu này trước khi đưa ra đề nghị chào bán các trái phiếu này.

Xuất khẩu chứng khoán

Xuất khẩu chứng khoán
Câu chuyện xem ra cũng tương tự thời điểm trước Đổi mới, khi ngồi chờ viện trợ bột mì mà lại tính chuyện có ngày Việt Nam trở thành một trong những nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Hoặc cũng giống như cách đây không xa, việc gửi lao động đi nước ngoài làm việc còn có người hỏi rằng tại sao anh hùng như Việt Nam mà lại để đồng bào mình bị ngoại bang bóc lột?