Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "pháp luật đấu giá"

pháp luật đấu giá | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề pháp luật đấu giá.

Đăng ký tham gia đấu giá ?

Đăng ký tham gia đấu giá ?
1. Người tổ chức đấu giá có thể yêu cầu người muốn tham gia đấu giá phải đăng ký tham gia trước khi bán đấu giá.

Đấu giá tài sản còn nhiều vướng mắc

Đấu giá tài sản còn nhiều vướng mắc
Sau khi có Nghị định 05 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành các văn bản, nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, bảo đảm cho hoạt động bán đấu giá tài sản thực hiện đúng pháp luật. Tuy nhiên, hoạt động này còn rất nhiều vướng mắc.