Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "pháp luật đấu thầu"

pháp luật đấu thầu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề pháp luật đấu thầu.

Nếu thực hiện hủy thầu thì Bên mời thầu có phải đăng tải lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) trên mạng đấu thầu Quốc gia hay không ?

Nếu thực hiện hủy thầu thì Bên mời thầu có phải đăng tải lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) trên mạng đấu thầu Quốc gia hay không ?
Dear luật minh khuê, xin phiền anh chị một nội dung câu hỏi như sau: hiện tôi có một dự án, thực hiện hủy thầu (trong hủy thầu có y/c thực hiện lại từ bước lập hsyc và thời gian hoàn thành quý 1/2018). Trong qđ phê duyệt khlcnt lần trước thì thời gian bắt đầu tổ chức lcnt là tháng 10/2017.

Tư vấn, giải đáp thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu ?

Tư vấn, giải đáp thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Tôi đang thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Có 2 nhà thầu tham dự là a và b. Nhà thầu a có giá dự thầu thấp hơn nhà thầu b, tổ kỹ thuật chỉ đánh giá về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm. Của nhà thầu a đạt yêu cầu của hồ sơ dự thầu (không đánh giá năng lực, kinh nghiệm.

Thắc mắc về chứng chỉ chuyên môn khi tham gia gói thầu mua sắm hàng hóa ?

Thắc mắc về chứng chỉ chuyên môn khi tham gia gói thầu mua sắm hàng hóa ?
Xin chào Luật sư tôi là chủ một Cửa hàng Điện tử - Tin học mong muốn tham gia dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa (thuộc lĩnh vực mua sắm, sửa chữa thiết bị điện tử - tin học) với tư cách nhà thầu là cá nhân. Theo quy định tại điểm b, c Khoản 2 Điều 5 Luật Đấu thầu 2013, tôi phải có *chứng chỉ chuyên môn phù hợp* theo quy định của pháp luật và đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Tư vấn giải quyết tình huống đấu thầu và quy trình đấu thầu theo luật hiện hành ?

Tư vấn giải quyết tình huống đấu thầu và quy trình đấu thầu theo luật hiện hành ?
Đấu thầu là một trong những phương pháp đảm bảo sự cạnh tranh công bằng và bình đẳng trong nền kinh tế thị trường. Trong quá trình thực thi luật đấu thầu có rất nhiều tình huống phát sinh cần áp dụng phù hợp các quy định pháp luật để giải quyết. Luật Minh Khuê tư vấn và giải đáp một số trường hợp cụ thể:

Hướng dẫn tình huống đấu thầu: Ủy quyền cho chi nhánh tham gia đấu thầu ?

Hướng dẫn tình huống đấu thầu: Ủy quyền cho chi nhánh tham gia đấu thầu ?
bên công ty có mua HSMT của một tỉnh khác, trong HSMT có yêu cầu nếu nhà thầu ngoài tỉnh khi tham gia dự thầu phải có đăng ký kê khai và nộp thuế tại tỉnh đó. Công ty chúng tôi thành lập chi nhánh tại tỉnh mời thầu và công ty ủy quyền cho chi nhánh sử sụng năng của công ty để tham gia đấu thầu vậy có phù hợp không. trường hợp công ty đứng ra đấu thầu sau đó ủy quyền cho chi nhánh ký hợp đồng với chủ đầu tư và nộp thuế tại

Hướng dẫn về các trường hợp lưu trữ hồ sơ trong đấu thầu ?

Hướng dẫn về các trường hợp lưu trữ hồ sơ trong đấu thầu ?
Xin chào luật Minh Khuê, mong luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề như sau: Tại khoản 1 điều 10 Nghị định 63/2014 của Chính phủ có nêu "Toàn bộ hồ sơ liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu được lưu giữ đến tối thiểu 3 năm sau khi quyết toán hợp đồng, trừ hồ sơ quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này".

Tư vấn về quy định lưu trữ hồ sơ liên quan đến quán trình lựa chọn nhà thầu theo luật đấu thầu ?

Tư vấn về quy định lưu trữ hồ sơ liên quan đến quán trình lựa chọn nhà thầu theo luật đấu thầu ?
Xin chào Luật Minh Khuê, mong luật sư giải đáp giúp tôi thắc mắc như sau: Tại khoản 1 điều 10 Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ có nêu "Toàn bộ hồ sơ liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu được lưu giữ đến tối thiểu 3 năm sau khi quyết toán hợp đồng, trừ hồ sơ quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này".

Hướng dẫn quy định về lựa chọn nhà thầu ?

Hướng dẫn quy định về lựa chọn nhà thầu ?
Xin chào Luật sư! Xin Luật sư tư vấn giúp công ty chúng tôi trong vấn đề sau đây liên quan đến việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu. Công ty chúng tôi là Doanh nghiệp Nhà nước thuộc loại hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ. Để việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu 2013, Nghị định 63/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Tư vấn áp dụng pháp luật Đấu thầu ?

Tư vấn áp dụng pháp luật Đấu thầu ?
Kính gửi quý Công ty: Tôi muốn xin quý đơn vị tư vấn giúp câu hỏi như sau: hiện tôi đang mua hàng hóa của các đơn vị trên thị trường và bán cho các đơn vị khác (kinh doanh). Tôi có phải áp dụng theo nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu không ạ?

Các trường hợp được tham gia đấu thầu?

Các trường hợp được tham gia đấu thầu?
Thưa luật sư, xin hỏi: Công ty A có cổ phần chi phối (giữ 51% vốn) tại Công ty B và Công ty C. Công ty B là đơn vị được Chủ đầu tư thuê lập hồ sơ mời thầu cho gói thầu tư vấn của dự án.

Tư vấn về luật đấu thầu?

Tư vấn về luật đấu thầu?
Kính chào Công ty Luật Minh Khuê, Tôi có một tình huống như sau muốn nhận được sự tư vấn của luật sư: Có một cá nhân góp vốn vào hai công ty, hai công ty đó lại tham dự một gói thầu với tư cách là nhà thầu độc lập.