Luat Minh Khue

pháp luật thai sản

pháp luật thai sản - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về pháp luật thai sản

Tư vấn điều kiện hưởng bảo hiểm thai sản ?

Tư vấn điều kiện hưởng bảo hiểm thai sản ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Hiện vợ tôi đang có bầu được 8 tháng đến đầu tháng 12 năm 2013 thì sinh (Dự kiến 15 tháng 12 năm 2013). Vợ tôi đã thực hiện đóng bảo hiểm từ tháng 1 năm 2013.