Luat Minh Khue

pháp luật tư vấn

pháp luật tư vấn - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về pháp luật tư vấn

Trợ cấp mất việc làm ?

Trợ cấp mất việc làm ?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Anh Nguyễn Văn A là công nhân làm việc cho một công ty TNHH sản xuất đồ hộp H từ ngày 01/01/2002. Ngày 01/01/2005, do thay đổi cơ cấu, tình hình sản xuất của công ty gặp nhiều khó khăn nên công ty không thể giải quyết việc làm mới cho anh A.