Luat Minh Khue

pháp luật ủy quyền

pháp luật ủy quyền - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về pháp luật ủy quyền

Dịch vụ công chứng hợp đồng thuê nhà và giấy ủy quyền?

Dịch vụ công chứng hợp đồng thuê nhà và giấy ủy quyền?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Công ty em cần dịch vụ công chứng hợp đồng thuê nhà và giấy ủy quyền. Căn nhà cho thuê là nhà cá nhân của Tổng Giám Đốc. Bên thuê là công ty đại diện cho nhân viên thuê, nhân viên là người nước ngoài, sau đó cần xuất hóa đơn cho bên thuê nên cũng cần công chứng giấy ủy quyền cho một cá nhân thay mặt Tổng Giám Đốc công ty em xuất hóa đơn tiền thuê nhà.