Luat Minh Khue

pháp luật xuất khẩu

pháp luật xuất khẩu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về pháp luật xuất khẩu

Tư vấn thủ tục đăng ký xuất khẩu rượu rắn ?

Tư vấn thủ tục đăng ký xuất khẩu rượu rắn ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: 1. Tôi muốn xuất khẩu sang thái Lan sản phẩm rượu rắn, tôi cần làm những thủ tục gì? Loại rắn xuất khẩu không nằm trong danh sách cấm của CITES