Luật sư tư vấn về chủ đề "Phat Sinh"

Phat Sinh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Phat Sinh.

Sinh viên Mỹ: Bạn là ai ?

<strong>Sinh</strong> viên Mỹ: Bạn là ai ?
Angeles) đã cho công bố một bản phúc trình, tạm dịch là “Những điểm tiêu biểu về người sinh viên năm thứ

Sinh con có được nhận bảo hiểm thất nghiệp không?

<strong>Sinh</strong> con có được nhận bảo hiểm thất nghiệp không?
Chào luật sư ! Xin tư vấn giùm tôi bảo hiểm thất nghiệp. Tôi tham gia bảo hiểm đến tháng 5/2012 - tổng bảo hiểm thất nghiệp là một năm ba tháng. Sau đó, tôi chốt sổ. Từ tháng 9/2014 đến thang 3/2015 - tổng thời gian bảo hiểm thất nghiệp là 7 tháng.

Những hình thức Sinh và Tử theo quan niệm của Đức Phật

Những hình thức <strong>Sinh</strong> và Tử theo quan niệm của Đức Phật
"Mãi mãi hạng thiển trí tìm đi tái sanh, Mãi mãi sanh đến, rồi tử đến, Mãi mãi người khác đưa ta đến mồ." Tạp A Hàm. ​ Pháp Thập Nhị Nhân Duyên dùng những danh từ kỹ thuật tế nhị để diễn tả tiến trình sanh tử và dạy rằng hiện tượng chết phát sanh do một trong bốn nguyên nhân sau đây: