Luật sư tư vấn về chủ đề "phát triển"

phát triển | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phát triển.

Quy định về Quyền phát triển và Quyền tài phán chung ,trách nhiệm bảo vệ trước những vi phạm về quyền con người

Quy định về Quyền phát triển và Quyền tài phán chung ,trách nhiệm bảo vệ trước những vi phạm về quyền con người
Quyền con người phải trải qua một quá trình phát triển lâu dài với biết bao thăng trầm của lịch sử đã và được thừa nhận một cách rộng rãi và được xem là giá trị chung của toàn nhân loại.Từ những tư tưởng sơ khai đầu tiên, khái niệm về QCN đã phát triển và không ngừng được mở rộng.

Bằng độc quyền sáng chế và phát triển kinh tế?

Bằng độc quyền sáng chế và phát triển kinh tế?
Sử dụng các biện pháp, cách thức để kinh tế phát triển luôn là vấn chung của các quốc gia, các doanh nghiệp thế giới cùng quan tâm. Vậy việc đăng ký bằng độc quyền sáng chế có ý nghĩa như thế nào đôi với sự phát triển kinh tế, bạn có thể tham khảo phần nội dung sau đây:

Phát triển bền vững là gì ? Quy định pháp luật về phát triển bền vững

Phát triển bền vững là gì ? Quy định pháp luật về phát triển bền vững
Phát triển bền vững là phát triển đáp ứng được nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng các nhu cầu đó của các thế hệ tương lai trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường.

Không có sự phát triển nào đi trước tự do

Không có sự phát triển nào đi trước tự do
Trong suốt cuộc đời con người cũng như trong suốt lịch sử nhân loại có hai vấn đề lớn cần quan tâm. Thứ nhất là vấn đề tồn tại, thứ hai là vấn đề phát triển. Phát triển là một trong những mục tiêu cơ bản của con người. Tuy nhiên, không phải lúc nào con người cũng ý thức được điều đó.

Thể chế hóa quyền được thông tin

Thể chế hóa quyền được thông tin
Tuyên bố của người đứng đầu Chính phủ trước kỳ họp thứ VIII của Quốc hội "Các cơ quan Nhà nước phải tôn trọng quyền được thông tin của dân, bảo đảm cho báo chí tiếp xúc với các hoạt động của mình. Việc thực hiện điều này không thể tùy thích mà phải coi là một nghĩa vụ thể hiện tính chất Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Giữ vững để tăng đà phát triển

Giữ vững để tăng đà phát triển
Ngày 7.11.2006, Việt Nam vừa được kết nạp vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Tập đoàn Intel (Mỹ) vừa quyết định tăng vốn đầu tư từ 600 triệu USD lên 1 tỉ USD vào nhà máy ở TP.Hồ Chí Minh.

Con người - Tiền đề của sự phát triển

Con người - Tiền đề của sự phát triển
Để xây dựng một nền kinh tế năng động, chúng ta cần phải bắt đầu từ con người, và việc đó lại phải bắt đầu từ việc khôi phục lại trạng thái lành mạnh của quá trình nhận thức.