Luat Minh Khue

Phát triển nghề luật sư

Phát triển nghề luật sư - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Phát triển nghề luật sư

Phát triển nghề luật sư hội nhập và phát triển

Phát triển nghề luật sư hội nhập và phát triển
Luật sư Việt Nam – Vấn đề bảo đảm quyền bào chữa của công dân được quy định trong Hiến pháp đã mở ra tương lai tươi sáng cho nghề luật sư phát triển ở nước ta. Việc phát triển nghề luật sư càng đặc biệt quan trọng hơn khi nước ta đang trong tiến trình đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế.