Luật sư tư vấn về chủ đề "phát triển nông thôn"

phát triển nông thôn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phát triển nông thôn.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định pháp luật hiện hành

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định pháp luật hiện hành
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là một trong những cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm 2015 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.