Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "phiên hòa giải"

phiên hòa giải | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phiên hòa giải.

Mẫu thông báo về phiên hòa giải (Mẫu số 6)

Mẫu thông báo về phiên hòa giải (Mẫu số 6)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu thông báo về phiên hòa giải (Mẫu số 6) ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao