Luat Minh Khue

phiếu

phiếu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về phiếu

Có phải lập bảng kê theo mẫu 01 thu nhập doanh nghiệp không?

Có phải lập bảng kê theo mẫu 01 thu nhập doanh nghiệp không?
Xin chào luật sư, tôi có câu hỏi mong nhận được sự tư vấn của luật sư. Công ty mình trực tiếp thu mua gỗ từ nông dân về sản xuất. Trong quá trình thanh toán. Mình chỉ có phiếu cân hàng và phiếu chi để thanh toán. Mình đọc một số bài viết thấy bảo phải lập bảng kê theo mẫu 01/ thu nhập doanh nghiệp thì có nhất thiết không? Chứng từ của mình chỉ có như vậy. Có được tính là chi phí hợp lý không?