Luật sư tư vấn về chủ đề "phí công đoàn"

phí công đoàn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phí công đoàn.

Hướng dẫn thu đoàn phí, kinh phí công đoàn năm 2023 mới nhất

Hướng dẫn thu đoàn phí, kinh phí công đoàn năm 2023 mới nhất
Ngày 01 tháng 10 năm 2021 Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành quyết định số 3308/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn hiện nay. Theo quyết định này thì việc thu đoàn phí, kinh phí được thực hiện như sau:

Năm 2023, Tỷ lệ phân phối kinh phí công đoàn quy định thế nào?

Năm 2023, Tỷ lệ phân phối kinh phí công đoàn quy định thế nào?
Theo quy định, công đoàn cơ sở được sử dụng theo tỷ lệ phần trăm trên tổng số thu kinh phí công đoàn tổng số thu đoàn phí công đoàn theo hướng dẫn hàng năm của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và được sử dụng 100% tổng số thu khác của đơn vị theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn.

Công đoàn tiếng Anh là gì? Thuật ngữ về công đoàn bằng tiếng anh

Công đoàn tiếng Anh là gì? Thuật ngữ về công đoàn bằng tiếng anh
Công đoàn đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Kính mời quý bạn đọc cùng tìm hiểu thêm về chủ đề trên thông qua bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê. Bài viết sẽ cung cấp cho bạn độc một số thuật ngữ liên quan đến công đoàn trong tiếng Anh.