Luat Minh Khue

phí giao thông đường bộ

phí giao thông đường bộ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về phí giao thông đường bộ

Tư vấn nộp phí giao thông đường bộ ?

Tư vấn nộp phí giao thông đường bộ ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Theo Nghị định 71/2012/NĐ ngày 19/9/2012 sửa đổi Điều 33 Nghị định 34/2010/NĐ ngày 02/4/2010 quy định xử phạt chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ, trong đó có lỗi: Không mua hoặc nộp phí cho phương tiện khi tham gia giao thông theo quy định.