Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "phí giao thông đường bộ"

phí giao thông đường bộ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phí giao thông đường bộ.

Tư vấn nộp phí giao thông đường bộ ?

Tư vấn nộp phí giao thông đường bộ ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Theo Nghị định 71/2012/NĐ ngày 19/9/2012 sửa đổi Điều 33 Nghị định 34/2010/NĐ ngày 02/4/2010 quy định xử phạt chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ, trong đó có lỗi: Không mua hoặc nộp phí cho phương tiện khi tham gia giao thông theo quy định.