Luật sư tư vấn về chủ đề "phí hộ tịch"

phí hộ tịch | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phí hộ tịch.

Cần hướng dẫn cụ thể mức thu lệ phí hộ tịch

Cần hướng dẫn cụ thể mức thu lệ phí hộ tịch
Ngày 27.12.2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch. Ngay sau đó, các Bộ, ngành liên quan cũng đã ban hành các Thông tư, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả, thống nhất các công việc liên quan. Tuy nhiên, khi áp dụng Nghị định 158, một số địa phương gặp vướng mắc liên quan đến mức thu lệ phí hộ tịch.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook