Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "phí sử sụng đất"

phí sử sụng đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phí sử sụng đất.

Hướng dẫn thủ tục làm bìa đất ?

Hướng dẫn thủ tục làm bìa đất ?
Luật sư cho cháu hỏi: Nhà cháu có mảnh đất đồi đằng sau nhà nhưng không nằm trong bìa đất với mảnh đất đã sinh sống và canh tác từ năm 1986-2010, nay mảnh đất nàyđược đã san bằng và làm nhà. Mảnh đất này không có tranh chấp hay nằm trong khu quy hoạch, cháu muốn làm bìa riêng có được hay không?