Luat Minh Khue

phi tư vấn

phi tư vấn - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về phi tư vấn

Quy trình chỉ định thầu thông thường và rút gọn

Quy trình chỉ định thầu thông thường và rút gọn
Kính thưa công ty : Tôi đang có một gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn công trị giá 400 triệu đồng. Tôi muốn tìm hiểu thêm quy định về quy trình chỉ định thầu theo quy định pháp luật hiện nay. Xin cảm ơn.

Thế nào là dịch vụ phi tư vấn?

Thế nào là dịch vụ phi tư vấn?
Thưa luật sư! Xin cho tôi hỏi dịch vụ bảo vệ và dịch vụ chăm sóc cây xanh trong khu công nghiệp có phải dịch vụ phi tư vấn không? Tôi xin cảm ơn!