Luat Minh Khue

phi tư vấn

phi tư vấn - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về phi tư vấn

Thế nào là dịch vụ phi tư vấn?

Thế nào là dịch vụ phi tư vấn?
Thưa luật sư! Xin cho tôi hỏi dịch vụ bảo vệ và dịch vụ chăm sóc cây xanh trong khu công nghiệp có phải dịch vụ phi tư vấn không? Tôi xin cảm ơn!