Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "phiếu đăng ký thông báo mời thầu"

phiếu đăng ký thông báo mời thầu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phiếu đăng ký thông báo mời thầu.

Hướng dẫn lập mẫu phiếu đăng báo đấu thầu ?

Hướng dẫn lập mẫu phiếu đăng báo đấu thầu ?
Kính chào luật Minh Khuê! Kính mong Luật sư về thủ tục đăng báo đấu thầu cung cấp dịch vụ căng tin cho trường học. Bên em là trường học muốn mời các cá nhân, đơn vị tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ căng tin cho trường. Em xin hỏi là để đăng tải thông tin lên báo đấu thầu thì áp dụng theo mẫu phiếu nào ? E xin cảm ơn luật sư!