Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "phổ biến bài hát"

phổ biến bài hát | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phổ biến bài hát.

Mẫu quyết định cho phép phổ biến bài hát sáng tác trước năm 1975

Mẫu quyết định cho phép phổ biến bài hát sáng tác trước năm 1975
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu quyết định cho phép phổ biến bài hát sáng tác trước năm 1975 ban hành kèm theo thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP:

Mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô và thủ tục mua bán xe theo quy định của pháp luật

Thưa Luật sư! Luật sư có thể soạn giúp em mẫu hợp đồng mua bán xe không ạ? Em hiện nay đang cho có 1 chiếc xe cần bán nên em đang vướng mắc về hợp đồng để ký kết với người mua để đảm bảo tính pháp lý. ...