Luat Minh Khue

phòng chăm sóc khách hàng

phòng chăm sóc khách hàng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về phòng chăm sóc khách hàng

Lợi ích của khách hàng khi tư vấn online

Lợi ích của <strong>khách</strong> <strong>hàng</strong> khi tư vấn online
Công ty PFV yêu cầu hoàn lại tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã trả cho Công ty TNHHMTV CK Trần Hưng Đạo để sử dụng khu đất HH1 tại 114 Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Khách hàng dịch thuật lĩnh vực xây dựng : CDC

<strong>Khách</strong> <strong>hàng</strong> dịch thuật lĩnh vực xây dựng : CDC
Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam tiền thân là Công ty Tư vấn Thiết kế xây dựng được chuyển đổi Cổ phần hoá theo Quyết định số 38/QĐ-BXD ngày 10/01/2007 của Bộ xây dựng, đang hoạt động mạnh mẽ trên hầu hết các lĩnh vực về tư vấn.