Luật sư tư vấn về chủ đề "phòng cháy chữa cháy" - Trang 3

phòng cháy chữa cháy | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phòng cháy chữa cháy.

Hộ kinh doanh có được kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy không? Thủ tục xin xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

Hộ kinh doanh có được kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy không? Thủ tục xin xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy
Kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư năm 2020. Vậy, những chủ thể nào được phép kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy? Bài viết sau đây sẽ chia sẻ chi tiết về nội dung này.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6305-12:2013 (ISO 6182-12:2010) về Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự động - Phần 12 - Yêu cầu và phương pháp thử đối với các chi tiết có rãnh ở đầu mút dùng cho hệ thống đường ống thép

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6305-12:2013 (ISO 6182-12:2010) về Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự động - Phần 12 - Yêu cầu và phương pháp thử đối với các chi tiết có rãnh ở đầu mút dùng cho hệ thống đường ống thép
Xem nội dung chi tiết văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6305-12:2013 (ISO 6182-12:2010) về Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự động - Phần 12 - Yêu cầu và phương pháp thử đối với các chi tiết có rãnh ở đầu mút dùng cho hệ thống đường ống thép kèm file tải về (download)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6305-4:1997 (ISO 6182-4 : 1993) về Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống sprinkler tự động – Phần 4: Yêu cầu và phương pháp thử đối với cơ cấu mở nhanh

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6305-4:1997 (ISO 6182-4 : 1993) về Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống sprinkler tự động – Phần 4: Yêu cầu và phương pháp thử đối với cơ cấu mở nhanh
Xem nội dung chi tiết văn bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6305-4:1997 (ISO 6182-4 : 1993) về Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống sprinkler tự động – Phần 4: Yêu cầu và phương pháp thử đối với cơ cấu mở nhanh kèm file tải về (download)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6305-2:2007 (ISO 6182-2 : 2005) về Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự động - Phần 2 : Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động kiểu ướt, bình làm trễ và chuông nước

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6305-2:2007 (ISO 6182-2 : 2005) về Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự động - Phần 2 : Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động kiểu ướt, bình làm trễ và chuông nước
Xem nội dung chi tiết văn bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6305-2:2007 (ISO 6182-2 : 2005) về Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự động - Phần 2 : Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động kiểu ướt, bình làm trễ và chuông nước kèm file tải về (download)