Luat Minh Khue

phòng chống AIDS

phòng chống AIDS - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về phòng chống AIDS

Điểm tựa pháp lý cho người nhiễm HIV/AIDS

Điểm tựa pháp lý cho người nhiễm HIV/AIDS
Dù Luật Phòng chống HIV/AIDS (có hiệu lực từ ngày 1-1-2007) đã nghiêm cấm các hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử với những người bị nhiễm HIV/AIDS – gọi tắt là H – nhưng trên thực tế, phần đông trong số họ vẫn bị xã hội và gia đình chối bỏ dưới nhiều hình thức khác nhau.