Luật sư tư vấn về chủ đề "phòng hành chính nhân sự"

phòng hành chính nhân sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phòng hành chính nhân sự.

Tư vấn về xử lý kỷ luật lao động để đảm bảo quyền lợi cho người lao động ?

Tư vấn về xử lý kỷ luật lao động để đảm bảo quyền lợi cho người lao động ?
Kính chào Luật Minh Khuê! Tôi có một vấn đề rất cần sự tư vấn giúp đỡ của Luật Minh Khuê. Chồng tôi có làm việc tại bộ phận hoàn thiện (đóng hộp). Trong tháng 3/2016 có trường hợp phát sinh: trong sản phẩm (áo) có một kẹp nhặt chỉ. Do sản phẩm này đã xuất khẩu và nhận được phản hồi của khách hàng nên công ty nói ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của công ty.