Luat Minh Khue

phong tỏa tài sản

phong tỏa tài sản - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về phong tỏa tài sản

Có thể yêu cầu tòa bán bán đấu giá nhà để thanh toán nghĩa vụ ?

Có thể yêu cầu tòa bán bán đấu giá nhà để thanh toán nghĩa vụ ?
Kính chào Luật Minh Khuê. Tôi có câu hỏi mong được giải đáp như sau: Ngày 21/4/2013 bà M và vợ chồng bà S, ông H lập giấy thỏa thuận nợ với nội dung vợ chồng bà S mượn vợ chồng bà M, ông T 250 triệu hẹn, đúng 1 tháng sau trả (từ 25/6/2013 - 25/7/2013)150 triệu, 100 triệu còn lại và lãi sẽ trả cuối năm 2013.