Luat Minh Khue

phòng tham nhũng

phòng tham nhũng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về phòng tham nhũng

Những khác biệt trong pháp luật phòng, chống tham nhũng Việt Nam và Singapore

Những khác biệt trong pháp luật phòng, chống tham nhũng Việt Nam và Singapore
Một trong những bí quyết để đẩy lùi nạn tham nhũng của Singapore là chú ý đến yếu tố con người, luật pháp cũng như cơ chế kiểm tra của luật pháp đối với con người. Bài viết nêu một số điểm khác biệt chính về pháp luật phòng, chống tham nhũng giữa Việt Nam - Singapore, qua đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay .