Luật sư tư vấn về chủ đề "Phỏng vấn nhà khoa học"

Phỏng vấn nhà khoa học | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Phỏng vấn nhà khoa học.

Phỏng vấn nhà khoa học & dịch giả Nguyễn Văn Trọng

Phỏng vấn nhà khoa học & dịch giả Nguyễn Văn Trọng
Nhà vật lí học & dịch giả Nguyễn Văn Trọng : “ Có rất nhiều ngộ nhận về khoa học ”Lời giới thiệu của báo Lao Động Cuối Tuần : Gặp giáo sư Nguyễn Văn Trọng ở các buổi giới thiệu tác phẩm của Nhà xuất bản Tri Thức, nhiều người lấy làm ngạc nhiên vì ông là một nhà vật lý lý thuyết mà đồng thời lại là dịch giả của hai cuốn sách kinh điển nổi tiếng thời kỳ Khai sáng của nhà triết học Anh John Stuart Mill.