Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "phòng xuất nhập cảnh"

phòng xuất nhập cảnh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phòng xuất nhập cảnh.

Trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài theo quy định mới nhất hiện nay ?

Trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài theo quy định mới nhất hiện nay ?
Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài giữa: Công dân Việt Nam và người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam cư trú trong nước và công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa công dân Việt Nam với nhau ở nước ngoài; người nước ngoài với nhau muốn đăng ký kết hôn ở Việt Nam.